แบบทดสอบเรื่อง อาร์เรย์ Array 

 1. สมมติให้อาร์เรย์ W[0:50] โดยที่ตำแหน่งที่อยู่เริ่มต้นของอาร์เรย์คือ15000 และแต่ละช่องเก็บข้อมูล24 Bitจงหาว่า
 • Ø อาร์เรย์ W จะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว
 • Ø อาร์เรย์ W ใช้เนื้อที่หน่วยความจำทั้งหมดกี่ Bytes
 • Ø อาร์เรย์ W[15] อยู่ช่องที่เท่าไร
 • Ø ตำแหน่งที่ของอาร์เรย์ W[50] เป็นเท่าไร
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. สมมติให้อาร์เรย์ K[-10:10] โดยที่Loc(K[-10]) = 1000 และแต่ละช่องเก็บข้อมูล 5 ตัวอักษร (1 ตัวอักษรใช้เนื้อที่ 8 Bits) จงหาว่า
 • Ø อาร์เรย์ K จะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว
 • Ø อาร์เรย์ K[9] อยู่ช่องที่เท่าไร
 • Ø ตำแหน่งที่อยู่ของอาร์เรย์ K[-1] เป็นเท่าไร
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. สมมุติให้อาร์เรย์ H เก็บแบบ Column major : H[-5:5, 1:10]ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำทั้งหมด550 Bytes ถ้าหากกำหนดให้Loc(C[0, 10]) = 1024จงหาว่าตำแหน่งที่อยู่เริ่มต้นของอาร์เรย์ H เป็นเท่าไร

 

 

 1. สมมุติให้อาร์เรย์ Z เก็บแบบ Row major : Z[2:10, 2:10] โดยที่ตำแหน่งที่อยู่เริ่มต้นของอาร์เรย์คือ 1500 และแต่ละช่องเก็บข้อมูล1000ตัวอักษร (1 ตัวอักษรใช้เนื้อที่ 8 Bits) จงหาว่า
 • Ø อาร์เรย์ Z จะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว
 • Ø อาร์เรย์ Z ใช้เนื้อที่หน่วยความจำทั้งหมดกี่ Bytes
 • Ø Z[5, 5] จะเก็บเป็นลำดับที่เท่าไรของอาร์เรย์
 • Ø ตำแหน่งที่อยู่ของอาร์เรย์ Z[9, 9] เป็นเท่าไร
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. ถ้ากำหนดให้อาร์เรย์ G เก็บแบบ Row major : G[0:3, 0:4,0:3] โดยที่Loc(G[0, 0, 0]) = 100 และแต่ละช่องเก็บข้อมูล80 Bits จงหาว่าตำแหน่งที่อยู่ของอาร์เรย์ G[1, 1, 1] เป็นเท่าไร
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s