ก.ไอซีที เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Standard

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วม การอบรมโครงการให้ความรู้ความเข้าใจ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550” รุ่นที่ 2 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 8 กระทรวงไอซีที ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ การจัดอบรมฯครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมสมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ โดยกระทรวงฯ ได้จัดการอบรมในหลักสูตรการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมสรรพากร สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งได้แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น และมีผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 95 คน

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ความเข้าใจ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550” ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ โดยกระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมฯ ครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ประชาชนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าวเกิดการรับรู้มากขึ้น ซึ่งการอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มวิทยากรขององค์กร / หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน (ICT004) และหลักสูตรสำหรับผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต / Admin (ICT006) เพื่อให้ทราบถึงวิธีการจัดเก็บระบบ log File โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 250 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 021416747 mict
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s