ทีดีอาร์ไอหนุนปัดฝุ่น กม.คอมพ์

Standard

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ ทีดีอาร์ไอ เปิดเผยว่า สำหรับกรณีที่มีข่าวว่าภาครัฐมีความคิดที่จะแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 นั้น มองว่าร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่ ควรจำกัดเป็นกฎหมายคอมพิวเตอร์โดยแท้ ไม่มีเรื่องของการหมิ่นประมาท ความมั่นคง และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง

ด้าน น.ส.สาวิตรี สุขศรี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที นั้นมีประเด็นวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะดังนี้ คือ 1.พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและอุดช่องว่าง แต่กระบวนการแก้ไขจะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ เปิดเผย โปร่งใส ไม่

งุบงิบ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 2.ทบทวน หลักการเหตุผลของการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ ตอบโจทย์เรื่อง “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้” หรือไม่ ความผิดเกี่ยวกับเนื้อหา 3.พิจารณาแก้ไขบทนิยาม คำศัพท์ต่างๆ ในฐานความผิดทั้งในกฎหมายแม่ และกฎหมายลูก ให้สอดคล้อง 4.ศึกษาฐานความผิดที่จะบัญญัติหรือแก้ไขจากกฎหมายทั้งระบบ บัญญัติให้สอดคล้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่มีอยู่ 5.พิจารณากำหนดฐานความผิดโดย คำนึงถึงพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทบทวนที่มาสัดส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ 7.สร้าง สมดุลระหว่างการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกับการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s